Գյումրի։ Գարեգին Նժդեհ 8 / Կապան։ Արամ Մանուկյան 1

Լոնդոնից Գյումրի․ ավտոդպրոցների պատմությունից