Գյումրի։ Գարեգին Նժդեհ 8
    Կապան։ Արամ Մանուկյան 1

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Վարորդական իրավունքի որակավորման քննությունների կարգը

Վարորդական իրավունքի որակավորման քննությունները վարորդի թեկնածուն հանձնում է անձամբ՝ երկու փուլով`

  1. տեսական քննություն` տեսական գիտելիքների ստուգում.
  2. գործնական քննություն

Նախապայմաններ

Տեսական և գործնական քննությունկարող է հանձնել 17 տարին լրացած ցանկացած անձ (Օրենք ճանապարահային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին՝ հոդված 17 կետ 4)։

Քննական մարմինները թույլ չեն տալիս անձին մասնակցել որակավորման քննություններին, եթե անձը հաշվառված է թմրաբանական կամ հոգեբուժական բժշկական հաստատություններում հաշվառված անձանց ցանկում կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձանց ցանկում (այդ թվում էլեկտրոնային):

Հիշեք՝

Որակավորման տեսական և (կամ) գործնական քննությունները պետք է հանձնել միևնույն քննական բաժանմունքում։

Վճարը

Տեսական քննությանը մասնակցելու համար պետք է վճարել 3000 ՀՀ դրամ։

Գործնական քննությանը մասնակցելու համար պետք է վճարել 13000 ՀՀ դրամ։

Քննությունները բարեհաջող հանձնելու հետո պետք է վճարել 12000 ՀՀ դրամ՝ վարորդական իրավունքի վկայականի համար։

Վճարումները կարող եք անել քննական բաժանմունքում տեղադրված վճարային տերմինալներով կամ առկա բանկի մասնաճյուղերում։

Փաստաթղթերը

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն անձնագիր կամ նույնականացման քարտ  (ID CARD)։ 

Ինչ լեզուներով կարելի է քննություն հանձնել

Տեսական քննություններն անցկացվում են  հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն կամ արաբերեն լեզուներով:

Try your luck spin button spin button