Ալեք Մանուկյան 1

Հրահանգչի տվյալներ

Կատյա Հարությունյան

Վարորդ-հրահանգիչ

Հմտություններ

Բանիմաց

Շփվող