Ալեք Մանուկյան 1

Հրահանգչի տվյալներ

Դավիթ Վարդանյան

Վարորդ-հրահանգիչ

Հմտություններ

Փորձառու

Համբերատար