Ալեք Մանուկյան 1

Հրահանգչի տվյալներ

Արմենակ Բարսեղյան

Հիմնադիր, վարորդ-հրահանգիչ

Հմտություններ

Փորձառու

Մարդամոտ